Digitale parkeringstillatelser | ParkZone
 
Digitale parkeringstillatelser
Vil du sikre at det er ledige plasser på parkeringsområdet til en bestemte grupper mennesker? Da kan digitale p-tillatelser være løsningen. For å gjøre parkering enklere og mere fleksibelt, har vi har erstattet de fleste fysiske p-tillatelser med digitale. Med ParkCare, vårt digitale p-tillatelsessystem får du full fleksibilitet og kontroll over parkeringsområdet.

Parkeringsgjester kan administrere sin ParkCare tillatelse både i nettleser og i appen ParkZone Go. ParkCare benyttes i dag av over 100.000 brukere i Norge og Danmark.
Fleksible løsninger
Du kan sammensette p-tillatelser etter behov: permanente, tidsbegrensede og områdespesifikke p-tillatelser. Disse kan kombineres på flere måter avhengig av hvordan og av hvem parkeringsområdet skal benyttes av. Vi administrerer parkering for forskjellige kundesegmenter, og gir råd om best mulig parkeringsløsning med høyst beleggsfrekvens ut fra ditt parkeringsområde og dine ønsker.
ParkCare Permanent
Det er mulig å utstede «permanente» p-tillatelser til beboere, ansatte, studenter og andre som trenger p-tillatelse over en lengre periode. Du bestemmer selv, hvor mye ansvar du ønsker å ha over parkeringsadministrasjonen. Hvis du velger en brukerstyrt løsning, kan du gi parkeringsområdets brukere ansvar for selv å administrere sine p-tillatelser via nettleser eller app. Alternativt kan du velge en administratortilgang hvis du ønsker at p-tillatelser skal administreres sentralt av én eller noen få personer.
ParkCare Stand alone
ParkCare Stand Alone er en selvbetjeningsløsning som kan passe til bedrifter, hoteller og offentlige instanser. Løsningen gjør at parkeringsgjesten registrerer sin parkering ved å inntaste kjøretøyets registreringsnummer på et nettbrett ved ankomst. Løsningen er spesielt egnet for gjeste- og kundeparkering.
ParkCare Reception
ParkCare Reception er en god løsning for bedrifter, hoteller og andre som ønsker full kontroll over hvem som parkerer på parkeringsområdet. Løsningen brukes spesielt til gjesteparkering og fungerer ved at resepsjonen utsteder p-tillatelser ved å registrere gjestenes kjøretøy via et brukervennlig digitalt system.
Enkel administrasjon av
digitale p-tillatelser
Med vårt digitale parkeringsregistrerings system ParkCare, sparer du tid og penger på administrasjon av parkering. Samtidig sikrer du enkel og fleksibel parkering for de som trenger å parkere på parkeringsområdet. ParkCare tillatelser kan administreres både i nettleser og i appen ParkZone Go.
Les mer