utdanningsinstitusjoner | ParkZone
 
Parkeringsløsninger for utdanningsinstitusjoner
Våre brukervennlige og tidsbesparende parkeringsløsninger gjør parkering enkelt og praktisk for studenter, ansatte og besøkende på utdanningsinstitusjoner. Vi sikrer oversikt og kontroll over store kjøretøyvolum og sørger for at de som må parkere får en enkel mulighet til det. Vi tilbyr smarte og fleksible parkeringsløsninger som blant annet gir studenter og andre besøkende mulighet til å motta digitale parkeringstillatelser allerede før de begynner på studiet eller kommer på besøk.
Vi tilbyr
 • Håndtering av parkeringstillatelser for studerende, ansatte og gjester
 • Smarte integrasjonsmuligheter
 • Løpende råd om optimaliseringsmuligheter
 • Tidsbegrenset parkering
 • Innretning og oppmerking av parkeringsområder
 • Parkeringsoppsyn, saksbehandling og kundeservice
 • Oppsetning av skilt
Fordeler for deg
 • Mindre tid på parkeringsadministrasjon
 • Bedre oversikt og kontroll over ditt parkeringsområde
 • Bedre utnyttelse av parkeringsområder
 • Flere parkeringsplasser til de du ønsker skal ha plass
 • Stor fleksibilitet i parkeringsløsningene
Fordeler for studenter, ansatte og besøkende
 • Enkel og rask online administrasjon av parkeringstillatelser via app eller nettleser
 • Stor fleksibilitet til å registrere og endre kjøretøy etter behov på brukernivå
 • Sikret parkeringsplass under studietiden, ansettelsesperioden eller besøket
Digitale parkeringstillatelser gir mye fleksibilitet
Med vårt digitale parkeringstillatelsessystem, ParkCare, kan vi enkelt håndtere parkeringstillatelser for de du ønsker skal kunne benytte seg av ditt parkeringsområde. Med ParkCare er det mulig å utstede og håndtere «permanente» parkeringstillatelser for studenter og ansatte som må parkere permanent på parkeringsområdet. Du bestemmer selv i hvor stor grad du vil ha ansvaret for parkeringsadministrasjonen, og hvor mye brukerne selv skal kunne administrere. Det er også mulig å sende link-tillatelser til gjester eller prosjektansatte osv. som kun skal parkere i en kortere periode. De får muligheten registrere parkeringen hjemmefra slik at de slipper å tenke på dette ved ankomst. ParkCare kan også håndtere integrasjoner opp mot dine systemer. Det er for eksempel mulig for studenter og ansatte å registrere parkering via intranett, Lectio eller andre systemer.
Vi tar oss av hele prosessen, fra etablering og vedlikehold til sanksjoner ved feil bruk av ditt parkeringsområde. Få en uforpliktende snakk om dine parkeringsmuligheter.
Bli kontaktet