Sykehus | ParkZone
 
Parkeringsløsninger for sykehus
Parkering er for mange en del av sykehusopplevelsen, ettersom besøk ofte starter og avsluttes med parkering. I et sykehusmiljø der mennesker ofte kan befinne seg i sårbare situasjoner, må mange forholdsregler tas for å redusere stress hos pasienter og pårørende. Det er viktig at parkering ikke utgjør enda en stressfaktor for brukerne.

Dårlige parkeringssystemer og mangel på lett tilgjengelig parkering gir utfordringer for både sykehus og brukerne av parkeringsområdet. Disse utfordringene består blant annet av dårlige opplevelser, tapte timeavtaler, forsinkelser, tapt tid og dårlige anmeldelser av sykehuset.
Sykehusbesøk uten parkeringsbekymringer
Vi tilbyr smarte, brukervennlige parkeringsløsninger som letter parkeringsadministrasjon og effektiviserer driften. Våre parkeringsløsninger er intuitive for brukerne av parkeringsfasilitetene. Det gjør det enklere for dem å finne en plass raskt, og det skaper trygghet. Ansatte kan også dra fordeler av dette ettersom de raskt kan komme i gang med arbeidsdagen, uten å måtte bekymre seg for parkering.

På et sykehus er det et stort antall brukere og en stor utskiftning av biler. Det krever en god infrastruktur og en smart utforming av parkeringsplassene. Tydelige soneinndelinger, god skilting, god kommunikasjon samt digitale parkeringsløsninger er med på å sikre at parkeringen er enkel og oversiktlig.
Trygghet og et øye for god service
Som pasient eller pårørende har man ofte andre ting å tenke på enn parkering, og det må derfor være trygt å ta bilen til sykehuset. Pasientbehandling trenger ikke å være begrenset til sykehusets fire vegger. I tillegg til å ta seg av parkeringskontroll kan våre parkeringsvakter fungere som et utvidet serviceorgan som hjelper og veileder sykehusets pasienter og pårørende på parkeringsområdet.
Våre dyktige parkeringsvakter vil alltid behandle både pasienter, pårørende og ansatte med respekt og høflighet. Våre vakter har fått god opplæring og trening i krise- og pasienthåndtering samt et utvidet førstehjelps- og hjertestarterkurs. Det gir dem ferdighetene som trengs for å kunne gripe inn raskt om det skulle bli nødvendig.
Stort erfaringsgrunnlag
Med en god forståelse for miljøet på sykehus har vi med hell implementert bærekraftige parkeringsløsninger på Region Hovedstadens 11 parkeringsanlegg. Med administrasjon av over 12 000 parkeringsplasser på Region Hovedstadens parkeringsområder, har vi god erfaring med å håndtere et stort volum biler innenfor sykehussegmentet. Gjennom vårt samarbeid med Region Hovedstaden har vi erfart at pasientene føler seg mer velkomne og mer hjulpet på parkeringsområdene. Sammen har vi kommet frem til en løsning som sikrer økt effektivitet samt bedre trafikkflyt, brukerkommunikasjon og pasienthåndtering. Det gjør at den gode pasientopplevelsen på sykehuset starter allerede når pasientene parkerer.
Vi tilbyr
 • Brukervennlige og intuitive parkeringsløsninger
 • Digitale parkeringstillatelser
 • Systemintegrasjoner
 • Rådgivning, rapportering og optimalisering
 • Oppsyn, sikkerhet og service på parkeringsområdene
 • Ladestasjoner
 • Atferdsstyring og trafikkavvikling
 • ANPR-systemer (kameraparkering)
 • Single Space Indication (SSI)
 • Skilt, dynamiske skilt og dulting
 • Innretning og oppmerking av områder
 • Betalingsparkering og tidsbegrenset parkering
Fordeler for deg
 • Mer effektivitet og mindre bortkastet tid
 • Mindre parkeringsadministrasjon
 • Økt brukertilfredshet
 • Stor fleksibilitet i samarbeidet og rask tilgang til vårt personale
 • Bedre struktur og større oversikt
 • Bedre parkeringsflyt og mindre kødannelse
 • Mindre tomgangstid og dermed reduserte CO2-utslipp
Vi tar oss av hele prosessen, fra etablering og vedlikehold til sanksjoner ved feil bruk av ditt parkeringsområde. Få en uforpliktende snakk om dine parkeringsmuligheter.
Bli kontaktet