Hotel | ParkZone
 
Parkeringsløsninger for hoteller
Det er avgjørende for hotellet at gjestene dine får en positiv og anbefalelsesverdig opplevelse når de besøker deg. Når parkering er det første og siste besøkende møter i forbindelse med et hotellopphold, er det viktig at parkeringen foregår problemfritt og ikke gir en negativ innvirkning på helhetsopplevelsen. Parkeringsfasilitetene må gjenspeile hotellets høye servicestandard ved at det er enkelt og greit for gjestene å parkere dere. På samme måte som parkering ikke skal være et problem for gjestene dine, skal det heller ikke være et problem for deg. Ved å forenkle parkeringsadministrasjonen frigjør vi tid slik at du heller kan bruke ressursene dine på andre ting og gi dine gjester den beste servicen.
Vi tilbyr
 • Håndtering av digitale parkeringstillatelser for hotell- og konferansegjester og eventuelt ansatte
 • Link-tillatelser til konferansegjester osv.
 • Smarte integrasjoner med bookingsystemer
 • Betalingsparkering
 • ANPR-system (kameraparkering)
 • Innretning og optimalisering av parkeringsområdet
 • Parkeringsovervåking og et øye for god service
 • Oppsetning av skilt og oppmerking
 • Løpende råd om optimaliseringsmuligheter
Fordeleer for deg
 • Økt tilfredshet blant gjestene
 • Mulighet for økt inntjening via parkering
 • Fleksibel og enkel parkeringsadministrasjon
 • Mindre parkeringsadministrasjon
 • Bedre oversikt og kontroll over ditt parkeringsområde
 • Optimal belegningsgrad på parkeringsområdet
 • Bedre utnyttelse av parkeringsområdet
Digitale parkeringstillatelser
Du får tilgang til vårt parkeringstillatelsessystem, ParkCare, som vi bruker til å utstede og håndtere digitale parkeringstillatelser. Med digitale parkeringstillatelser får du muligheten til å utstede gratis parkering eller betalingsparkering til gjester i et gitt tidsrom. Digitale parkeringstillatelser gjør parkering enklere for dine gjester ettersom de ikke trenger å gå frem og tilbake med en fysisk parkeringslapp. Dessuten er det en løsning for å administrere parkering til ansatte og leverandører.
Skal vi hjelpe deg?
Vi setter sammen en løsning som passer deg best ut fra dine unike behov. Kontakt oss for å høre mer om hva vi kan gjøre for deg.
Kontakt oss
Vi tar oss av hele prosessen, fra etablering og vedlikehold til sanksjoner ved feil bruk av ditt parkeringsområde. Få en uforpliktende snakk om dine parkeringsmuligheter.
Bli kontaktet