Entertainment | ParkZone
 
Parkeringsløsninger for underholdning
Parkering er det første og siste dine kunder tar med seg i totalopplevelsen. Derfor er det så viktig at de ikke får en dårlig parkeringsopplevelse. Vi har erfaring med å tenke på parkering som en del av helhetsopplevelsen. Det er viktig at parkeringen foregår enkelt og problemfritt for de besøkende. Vi sikrer dette ved å gjøre parkeringsplasser lett tilgjengelige, at det er lett å forstå parkeringsmulighetene, og ved at betalingsmulighetene er fleksible. Vi kan hjelpe deg med å skape plass til de du ønsker det skal være plass til.
Hva kan vi hjelpe med?
Vi hjelper deg med å finne den optimale parkeringsløsningen og tar oss av parkeringsadministrasjonen. Det frigjør tid til deg slik at du kan fokusere på dine besøkende. Når vi setter sammen en løsning for deg, kartlegger vi blant annet parkeringsplassen, etterspørselen etter parkeringsplasser, hvordan de etablerte parkeringsplassene utnyttes, typer av ærender og oppholdets lengde. Det gir oss det beste beslutningsgrunnlaget for å finne en optimal parkeringsløsning til deg. Med utgangspunkt i parkeringsområdets behov og dine ønsker, bestemmes tids- og takststrukturen samt parkeringsreglene som skal gjelde for parkeringsområdet.
Vi tilbyr
 • Betalingsparkering og tidsbegrenset parkering
 • Systemintegrasjoner for bestilling/kjøp av parkering ved booking av arrangementer osv.
 • Innretning og oppmerking av parkeringsområdet
 • Lovpålagte skilt, informasjonsskilt og dynamiske skilt
 • Single Space Indication (SSI)
 • Parkeringsoppsyn og mulighet for trafikkavvikling
 • ANPR-systemer (kameraparkering)
 • Håndtering av digitale parkeringstillatelser
 • Mulighet til å tilby lojalitetsparkering
Fordeler for deg
 • Bedre plass til de du vil ha plass til
 • Flere, fleksible betalingsmuligheter for besøkende
 • Enkel parkering for besøkende, noe som bidrar til større tilfredshet
 • Bedre utnyttelse av parkeringsområdet
 • Mindre parkeringsadministrasjon
ANPR-løsninger (automatisk skiltgjenkjennelse)
Ønsker du en moderne parkeringsløsning som erstatter tradisjonelle parkeringsregistreringer, som f.eks. bomsystemer? Da kan ANPR-systemet (automatisk skiltgjenkjennelse) være en god løsning. ANPR-systemet er en høyteknologisk parkeringsløsning som fjerner behovet for bommer, fysiske parkeringslapper og parkeringskort – ting som gjør parkering vanskelig for brukere av parkeringsanlegg, og som skaper dårlig flyt inn og ut av det. Løsningen er spesielt god dersom du er interessert i mindre kødannelser på døgnets travleste tider.
Les om ANPR
Digitale parkeringstillatelser
Med vårt digitale parkeringstillatelsessystem, ParkCare, har vi muligheten til å utstede og håndtere digitale parkeringstillatelser på en smart måte. Tillatelsene kan være både permanente, tidsbegrensede og områdespesifikke. Vi kan f.eks. utstede parkeringstillatelser for kortere perioder til besøkende som trenger å parkere på parkeringsområdet i forbindelse med et arrangement. Med ParkCare er det også mulig å gi kundene gratis parkering i bestemte tidsrom eller tilby gratis parkering til for eksempel innehavere av sesongkort. Vi kan håndtere systemintegrasjoner som muliggjør booking/kjøp av parkering i forbindelse med online bestilling av arrangementer eller lignende.
Vi tar oss av hele prosessen, fra etablering og vedlikehold til sanksjoner ved feil bruk av ditt parkeringsområde. Få en uforpliktende snakk om dine parkeringsmuligheter.
Bli kontaktet