Parkeringsoppsyn | ParkZone
 
Oppsyn på parkeringsområder
Vi fører oppsyn på private områder der eierne ønsker at parkeringsplassene er ledige for de som skal bruke dem. Dersom du vil skape plass og sikre ordnede og trygge forhold for dine parkeringsgjester, har du mulighet til å få oppsyn på ditt parkeringsområde. Med profesjonelt vaktoppsyn kan du sikre at det er plass til de som trenger å parkere, at uønskede bilister ikke opptar parkeringsplassene og at parkering skjer i samsvar med områdets regler.
Våre parkeringsvakter
Våre vakter er blant de mest dyktige og mest velutdannede i bransjen. Vi skiller oss fra de fleste andre parkeringsselskaper blant annet ved at våre vakter er autorisert av politiet. Våre vaktpersoner får kontinuerlig opplæring for å styrke og utvikle kompetansen. De får kurs i utvidet førstehjelp, brannbekjempelse, konflikthåndtering og kommunikasjon. Alle våre vakter har fast arbeidskontrakt, og ingen av dem er provisjonsbetalte.

Våre vakter kjører elbiler, og noen steder bruker de også elsykler eller sykler.Sikkerhet, trygghet og service
Ettersom våre vakter er autorisert av politiet, har de i tillegg til kompetansen til å kontrollere om brukerne av parkeringsområdene overholder parkeringsreglene, også mulighet til å fungere som sikkerhetsvakter og skape et trygt miljø i området. Våre vakter fungerer som et utvidet serviceorgan som kan bistå brukerne av parkeringsplassene med spørsmål om parkering. Ved både å kontrollere, holde oppsyn med parkeringsområdet og yte service til brukerne, er vaktene med på å gi brukerne en trygg opplevelse, samtidig som de sikrer at reglene overholdes.
Vi tar oss av hele prosessen, fra etablering og vedlikehold til sanksjoner ved feil bruk av ditt parkeringsområde. Få en uforpliktende snakk om dine parkeringsmuligheter.
Bli kontaktet