5 gode råd | ParkZone
 
5 gode råd for å unngå kontrollsanksjon
  • Parker ikke på en p-plass som du ikke har tillatelse til å parker på.
  • Orienter deg om parkeringsområdets regler for parkering. Disse står på skilt som er oppsatt ved alle innkjørsler og på selve parkeringsområdet.
  • Ta ingen sjanser hvis du er i tvil om reglene.
  • Sørg for at kjøretøyet alltid står parkert innenfor en oppmerket p-plass.
  • Sjekk at du har tastet inn riktige opplysninger når du betaler med app.
Vil du have svar på spørgsmål om parkering?
I våre FAQ har vi samlet en oversikt over de mest stilte spørsmål om kontrollsanksjoner og parkering. Se oftest stilte spørsmål her.
Se FAQ
Hvorfor utsteder vi kontrollsanksjoner?
Vi fører tilsyn med parkeringsarealene og utsteder kontrollsanksjoner for å sikre at områdets parkeringsregler blir overholdt og at p-plassene bare benyttes av de som har rett til å bruke dem. Områdets parkeringsregler bestemmes på bakgrunn av parkeringsforskriften og etter avtale med grunneier. Det er ditt eget ansvar å orientere deg om reglene for parkering. Har du parkert i strid med områdets parkeringsregler, utsteder vi kontrollsanksjon ved kontroll.