Boligområder | ParkZone
 
Parkeringsløsninger
for boligområder
Har du utfordringer med å holde parkeringsplassene ledige for beboerne, og opplever du at det er en rift om de plassene som er ledige? Vi kan hjelpe deg med å skape en oversikt over de etablerte parkeringsplassene og finne en god parkeringsfordeling mellom beboerne og ndre parkeringsgjester. Våre løsninger skaper de beste forutsetningene for at plassene ikke kan brukes av noen andre enn beboere og beboernes gjester, dersom dette er ønskelig.
Hva kan vi hjelpe med?
Når vi setter sammen en løsning til deg, kartlegger vi blant annet hvordan plassen på parkeringsområdet blir utnyttet, og vi ser på belegningsgraden sammenlignet med antallet beboere. Med våre digitale parkeringsløsninger sparer du tid på arbeidskrevende parkeringsadministrasjon og frigjør ressurser. Parkering skal være enkelt, både for deg og dine beboere.
Vi tilbyr
 • Håndtering av digitale parkeringstillatelser til beboere og gjester
 • Parkeringsoppsyn
 • Fysiske parkeringstillatelser (parkeringsbevis, gjeste- og periodekort)
 • Betalingsparkering for blant annet gjester
 • Tidsbegrenset parkering (parkeringsskive eller digital registrering)
 • Innretning og oppmerking av parkeringsområder
Fordeler for deg
 • Flere ledige parkeringsplasser til beboerne
 • Bedre fordeling av parkeringsplasser blant beboerne
 • Enkel og fleksibel parkering for beboere og gjester
 • Mindre parkeringsadministrasjon
 • Bedre oversikt og kontroll over ditt parkeringsområde
Få full kontroll og oversikt over parkeringsområdet
Vi tilbyr parkeringsoppsyn for å sikre at plassene brukes av beboerne og at reglene på parkeringsområdet overholdes. Med vårt digitale parkeringstillatelsessystem ParkCare får du også full oversikt over hvem som har tillatelse til å parkere på ditt parkeringsområde. Samtidig kan du gi tillatelse til at beboerne selv får tilgang til å opprette og endre parkeringstillatelser i ParkCare. Det gir beboerne større fleksibilitet og sparer deg for tid. Vi kan håndtere mange former for digitale parkeringstillatelser. Disse inkluderer blant annet permanente, tidsbegrensede og områdespesifikke tillatelser, som kan kombineres på mange forskjellige måter.
Skal vi hjelpe deg?
Vi setter sammen en løsning som passer deg best ut fra dine unike behov. Kontakt oss for å høre mer om hva vi kan gjøre for deg
Kontakt oss
Vi tar oss av hele prosessen, fra etablering og vedlikehold til sanksjoner ved feil bruk av ditt parkeringsområde. Få en uforpliktende snakk om dine parkeringsmuligheter.
Bli kontaktet