Hospital | ParkZone
 
Parkeringsløsninger for hospitaler
Parkering er for mange en del af hospitalsoplevelsen, idet besøg starter og slutter med parkering. I et hospitalsmiljø, hvor mennesker naturligt kan være i sårbare situationer, skal der tages mange forholdsregler for at reducere patienters og pårørendes stress. Det er vigtigt, at parkering ikke udgør endnu en stressfaktor for brugerne.

Dårlige parkeringssystemer og mangel på lettilgængelig parkering giver udfordringer for både hospitaler og brugere af parkeringsområdet. Disse udfordringer inkluderer bl.a. dårlige oplevelser, missede aftaler, forsinkelser, tabt tid og dårlige anmeldelser af hospitalet.
Hospitalsbesøg uden bekymringer
Vi tilbyder smarte, brugervenlige parkeringsløsninger, som letter parkeringsadministrationen og effektiviserer drift. Vores parkeringsløsninger er intuitive for brugere af parkeringsfaciliteterne. Det gør det nemmere for dem at finde en plads hurtigt, og det skaber tryghed. På samme måde kan ansatte hurtigt starte dagen uden at skulle bekymre sig om parkering.

På hospitaler er der et stort antal af brugere samt en stor udskiftning af biler. Det kræver en god infrastruktur og en smart indretning af parkeringsområderne. Tydeligere zoneinddeling, god skiltning og kommunikation samt digitale parkeringsløsninger er med til at sikre, at det er nemt og overskueligt at parkere.
----
Tryghed og øje for den gode service
Som patient eller pårørende har man ofte andet at tænke på end parkering, og det skal derfor være trygt og sikkert at tage bilen til hospitalet. Patienthåndteringen behøver ikke være begrænset til hospitalernes fire vægge. Vores parkeringsvagter kan foruden at beskæftige sig med parkeringskontrol fungere som et udvidet serviceorgan, der hjælper og vejleder hospitalernes patienter og pårørende på parkeringsområderne.
Vores dygtige parkeringsvagter vil altid behandle både jeres patienter, pårørende og personale med respekt og høflighed. Vores vagter er veluddannede, og har fået undervisning i krise- og patienthåndtering samt udvidet førstehjælpskursus og hjerterstarterkursus. Det giver dem kompetencerne til hurtigt at kunne gribe ind, hvis der er brug for det.
Stort erfaringsgrundlag
Med en særlig forståelse for miljøet på hospitaler har vi med succes implementeret bæredygtige parkeringsløsninger på Region Hovedstadens 11 parkeringsanlæg. Med en administration af over 12.000 p-pladser på Region Hovedstadens parkeringsområder, har vi stor erfaring med at håndtere en stor volumen af biler inden for hospitalssegmentet. Gennem vores samarbejde med Region Hovedstaden har vi erfaret, at patienterne føler sig mere velkomne og hjulpne på parkeringsområderne. Vi har i samarbejde skabt en løsning, der sikrer øget effektivitet samt bedre trafikafvikling, brugerkommunikation og patienthåndtering. Det gør, at den gode patientoplevelse på hospitalet allerede starter, når patienterne skal parkere.
--- --
Vi tilbyder
 • Brugervenlige og intuitive parkeringsløsninger
 • Digitale p-tilladelser
 • Systemintegrationer
 • Rådgivning, rapportering og optimering
 • Opsyn, sikkerhed og service på parkeringsområderne
 • Elladestandere
 • Adfærdsregulering og trafikafvikling
 • ANPR-systemer (kameraparkering)
 • Single Space Indication (SSI)
 • Skilte, dynamiske skilte og nudging
 • Indretning og opmærkning af områder
 • Betalingsparkering og tidsbegrænset parkering
Fordele for jer
 • Mere effektivitet og mindre spildtid
 • Mindre parkeringsadministration
 • Øget brugertilfredshed
 • Stor fleksibilitet i samarbejdet og hurtig adgang til vores personale
 • Bedre struktur og større overblik
 • Bedre parkeringsflow og mindre kødannelse
 • Mindre cruisetid og dermed mindre CO-udledning
Vi tager os af hele processen, fra etablering og vedligeholdelse til håndhævelse af ukorrekt brug af jeres parkeringsområder. Tag en uforpligtende snak med en af vores rådgivere om dine muligheder.
Bliv kontaktet