ParkZone A/S - Trafikselskabernes rejseregler - Park&Ride

Billetten gælder til tog, bus og metro i hovedstadsområdets zone 1-4. Du vil få sendt mobilbilletten kl. 00:00 på selve dagen til det mobiltelefonnummer, som der er indtastet ved bestilling. Du betaler billetten forud for modtagelsen. Billetten gælder fra det øjeblik, du modtager den og resten af dagen til kl. 24:00. 

Billetten gælder til tog, bus og metro i hovedstadsområdet. Du vil få sendt billetten på selve dagen til din mobiltelefon kl. 00.00. Du betaler billetten forud for modtagelsen. Billetten gælder fra det øjeblik, du modtager den og resten af dagen til kl. 24.00.

Billetten er gyldig i følgende zoner i Storkøbenhavn: 01, 02, 03 og 04, og gælder for voksne og børn over 12 år. Børn under 12 år rejser gratis hvis de følges med en voksen med gyldig billet til bus, tog og metro. Vær dog opmærksom på, at du som voksen højest kan medtage to børn gratis.

 

Bemærk: Der er ingen fortrydelsesret i medfør af Lov 2004-06-09 nr. 451 om visse forbrugeraftaler. Refusion af bestilte billetter inden brug, er derfor som udgangspunkt ikke mulig, bortset fra i særlige tilfælde. Det er altid ParkZone A/S, der vurderer hvorvidt der foreligger en situation, der giver ret til refusion. Efter modtagelse af mobil-billet til bus, tog og metro er refusion dog aldrig mulig. Billetten til transport udbydes af Trafikselskaberne i Hovedstadsområdet. Bus&Tog Mobilbillet, postboks 340, 0900 København C, tlf. 70 10 14 15. Se øvrige rejseregler på http://www.m.dk/Kundeservice/~/media/Metro/PDF/PDF%202009/Metro_Regler_0909_web.ashx