Om ParkZone

Vi skaper plass

Om ParkZone

ParkZone er et danskeid autorisert vekterselskap med spesiale i parkering.

ParkZone blev etablert i 2003. På kort tid er vi blitt til en av de største aktørene i bransjen. Vi administrerer daglig over 1.000 parkeringsplasser i hele Danmark.

Vi er forskjellig fra andre parkeringsselskaper ved at være vekterautorisert av Rikspolitiet. Våre vektere er blant de flinkeste og mest uddannede i bransjen. De gjennemgår alle våre interne opplæringsprogram, så kundene våre kan motta den beste service.

Vårt slogan

Vårt slogan, »vi skaper plass«, er kjernen i vårt arbeide. Vi skaper plass til alle. Plass til at de, som skal parkere, har mulighet for det, og plass til at grunneiere kan fokusere på annet enn parkeringsadministrasjon.

Vår visjon og misjon

Vår visjon er at være et vekst- og utviklingsorientert vekterselskap, som er kundenes foretrukne.

Vår misjon er at skape verdi for grunneiere ved at skreddersy parkeringsløsninger og tilby parkeringsplasser til bilister under ryddige forhold.

Våre verdier

Hos ParkZone tar vi stor stolthet i at oppretholde og jobbe ut fra de samme grunnleggende verdier som vi ble grunnlagt på for seksten år siden. Verdiene er med til at sikre, at vi alltid gjør vårt beste.

 • Åpenhet
  Vi lytter og agerer ut fra behov
 • Proaktivitet
  Vi søker at løse problemer, før de oppstår
 • Samarbeide
  Vi finner i fellesskap den beste løsningen
 • Ambisjon
  Vi søker alltid at finne og utnytte muligheter best mulig
 • Ansvarlighet
  Vi overholder avtaler og innfrier forventninger

Les mere i vår profilbrosjyre