Kontakt

Har du et spørgsmål, vil vi gjerne svare på det

Kontakt

Har du innsigelser vedr. en kontrollsanksjon, kan du benytte denne linken for informasjon og klageskjema. https://parkzone.parkerings.info 

Din innsigelse vil bli sendt til vår juridiske avdeling for behandling. Saken settes i bero inntil vedtak foreligger. 

Henvendelser vedr. kontrollsanksjoner behandles ikke over telefon eller ved personlig fremmøte, men kun ved skriftlig innsigelse via vårt webskjema eller post.


Kontorets åpningstider:
Mandag – torsdag: 8:30 –16:00
Fredag: 8:30 – 15:00 
Lør-, søn- og helligdager: Stengt

Hovedkontor:
ParkZone Norge A/S 
Tempevegen 23, N-7031 Trondheim
Org. Nr. 921 409 540
Telefon: +47 978 16 204

Har du spørsmål vedr. en kontrollavgift, eller ønsker du at klage over en kontrollavgift, kan du benytte kontaktformularen nederst på denne siden. Din innsikelse skal sendes til vår juridiske avdeling. Bemerk vennligst, at henvendelser vedr. kontrollavgifter ikke behandles telefonisk eller ved personlig fremmøte ikke behandles telefonisk eller ved personlig fremmøte Kontaktformularen skal anvendes.

OBS! Den gjennemsnitlige saksbehandlingstiden er for tiden 10-14 hverdager. Vi arbeider iherdig på at nedbringe saksbehandlingstiden. Du kan hjelpe oss ved alltid at opplyse sakens løbenummer, når du tar kontakt og ved kun at ta kontakt én gang, og etterpå avvente vårt svar. Du vil ikke motta en bekreftelse på e-post, men såfremt du har opplyst korrekt løbenummer og e-postadresse, er din melding mottat, og din sak vil automatisk være suspendert, inntil du har mottat svar fra oss eller en av våre samarbeidspartnere. 

Er du i tvil om, hvilken avdeling du skal henvende deg til, kan du lese mere om hver avdeling i avsnittene nedenfor.

Saksbehandlene
Ønsker du at inngi en innsikelse eller få opplyst bakgrunnen for en kontrollavgift, skal du henvende deg til vår juridiske avdeling. Husk at oppgi løbenummeret ditt og dobbeltsjekke at kontaktopplysningene dine er korrekte. Saksbehandlingstiden er i øjeblikket 10-14 hverdager. Saksbehandlerne i juridisk avdeling kan ikke kontaktes telefonisk.

Kundeservice
Har du generelle spørsmål til parkeringsplassene våre eller våre parkeringsservices, skal du henvende deg til kundeservice. Tast først 1 deretter 1 eller 2 i telefonmenyen.

Salg og marketing
Er du grunneier, og ønsker du at høre nærmere om våre parkeringsløsninger, er du velkommen til at kontakte salg og markedsføring. Tast 1 deretter 3 i telefonmenyen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor har jeg ennå ikke fått svar på min forespørsel?

Vi mottar daglig mange henvendelser og bestreber os naturligvis på at besvare dem alle så fort som mulig. Det kan i perioder oppstå ventetider. Vi beklager den eventuelle ventetid, som måtte forekomme.  

Hvis du ennå ikke har fått svar på din henvendelse, bør du sjekke om du har opplyst dine kontaktinformasjoner korrekt. Vi bruker nemlig disse kontaktinformasjoner til at kontakte deg.

Hvis henvendelsen drejer sig om en kontrollavgift, er det viktig, at du oppgir det korrekte løbenummer. Hvis du har gjort dette, er din sak automatisk suspendert, inntil vi svarer på din henvendelse.

Kan jeg stille spørgsmål angående en kontrolafgift, selvom jeg ikke har et løbenummer?

Ja, du kan sagtens stille spørgsmål angående en kontrolafgift, selvom du ikke har et løbenummer. Husk blot at markere feltet »jeg har ikke et løbenummer«. Husk også at dobbelttjekke, om dine kontaktoplysninger er indtastet korrekt, da vi bruger disse til at kontakte dig.

Hvordan betaler jeg min kontrolafgift?

Du har mulighed for at betale på flere måder.
Du kan vælge at anvende det tilsendte girokort. Hvis du vælger denne mulighed, kan du betale nemt og bekvemt via vores hjemmeside. Dette gør du under fanen »betal« øverst i højre hjørne.

Du kan også vælge at betale via en bankoverførsel. Beløbet skal overføres til følgende konto:
Reg. nr. 4845
Kontonr. 4779316564

Husk at henvise til dit løbenummer. Vi bruger dette nummer til at identificere betaleren.

Kan jeg få rabat på kontrolafgiften som studerende eller pensionist?

Vi tilbyder desværre ikke rabat til studerende eller pensionister. Vi vil gerne sikre en ensformig sagsbehandling, hvor der ikke forskelsbehandles. Beløbet på kontrolafgiften er derfor ens for alle.

Kan jeg afdrage en kontrolafgift?

Ja, det kan du sagtens. 

Vi tilbyder en afdragsordning, hvor du kan afdrage beløbet i 3 måneder. Betalingen opdeles i lige store rater. Afdragsordningen er fuldstændig rentefri, så længe ordningen overholdes. Vi tilmelder betalingerne Betalingsservice for dig.

Er du interesseret i en afdragsordning, kan du kontakte os via kontaktformularen nederst på denne side. Henvendelsen skal rettes til den juridiske afdeling.

Kan jeg få min betalingsfrist udskudt?

Ja, vi udskyder gerne din betalingsfrist.

Du kan kontakte os via kontaktformularen nederst på denne side. Din henvendelse skal rettes til den juridiske afdeling. En af vores sagsbehandlere vil herefter tilbyde dig en ny betalingsfrist.

Hvordan vurderer ParkZone min klage?

Vi vurderer din klage objektivt ud fra de respektive parkeringsbestemmelser på parkeringspladsen. Hvis bestemmelserne ikke er overholdt, fastholder vi kontrolafgiften. Vi annullerer kun kontrolafgiften, hvis den er givet på et fejlagtigt grundlag. Det vil altid være parkeringsbestemmelserne på parkeringspladsen, som vil være afgørende i alle vurderinger. Vi vil for god ordens skyld gerne nævne, at subjektive omstændigheder ikke har en betydning for vores afgørelse af din klage. Dette skyldes, at vi ikke ønsker at forskelsbehandle, og at vi bestræber os på at have en sagsbehandling som er ens for alle.

Kan jeg klage til andre end ParkZone over min kontrolafgift?

Ja. Gives der ikke medhold i klagen, kan sagen, mod betaling af et klagegebyr, indbringes for Parkeringsklagenævnet. Klageformular samt information findes på www.parkeringsklagenævnet.dk.

Hvilke regler gælder for et handicapparkeringskort på ParkZones parkeringsområder?

ParkZones regler vedr. handicapparkering adskiller sig fra handicapparkeringreglerne på offentlige områder. Vær opmærksom på at følgende regler kun gælder på parkeringspladser administreret af ParkZone. Reglerne kan være anderledes på parkeringspladser administreret af andre privatejede parkeringsselskaber.

Hos ParkZone gælder følgende regler for handicapparkering med handicapparkeringskort:

Parkering i handicapparkeringsbås:
Bilen er fritaget for at opfylde parkeringsbestemmelserne, som gælder på parkeringsområdet, hvis bilen parkeres i en handicapparkeringsbås med et handicapparkeringskort placeret synligt i bilens forrude. Dog findes der undtagelser til denne hovedregel. På nogle parkeringsområder kan der være placeret et skilt lige foran handicapparkeringsbåsen. Hvis dette er tilfældet, skal bestemmelserne på skiltet følges. Et eksempel på dette kunne være:  »Parkering i handicapparkeringsbås tilladt med gyldigt handicapparkeringskort og gyldig p-billet«.

Parkering i almindelig bås:
Bilen er ikke fritaget for at opfylde parkeringsbestemmelserne, selvom et handicapparkeringskort er placeret synligt i forruden, hvis den er parkeret i en almindelig bås. Bilen skal opfylde parkeringsbestemmelserne på området på lige fod med andre biler.

Hvad er et kompensationsbeløb på kr. 310,00?

Vi pålægger i visse sager et kompensationsbeløb på 310,00 kr., hvis betalingsfristen ikke overholdes. Hjemlen til at opkræve dette findes i rentelovens, § 9 a, stk. 3. Beløbet størrelse er fastsat af EU.

Kompensationsbeløbet pålægges kun, hvis bilen er registreret med et CVR-nummer, og betalingen ikke er sket til tiden. Kompensationsbeløbet pålægges sammen med 1. rykkergebyr og opkræves for at dække inddrivelsesomkostningerne.

Hvis bilen er blevet brugt privat, da kontrolafgiften blev uddelt, opkræves kompensationsbeløbet ikke. I sådan et tilfælde kræver vi dog dokumentation for at bilen også må benyttes privat.

Hvem fastsætter parkeringsbestemmelserne på pladser, der er administreret af ParkZone?

ParkZone administrerer private parkeringsområder. Eftersom at parkeringsområderne er på private grunde, anvendes aftaleloven og reglerne om privat ejendomsret.

Parkeringsbestemmelserne på ParkZones parkeringspladser fastsættes i fællesskab med grundejeren.

Hvorfor koster kontrolafgiften 790,00 kr., når den andre steder koster 510,00 kr.?

ParkZone er en privatejet virksomhed. Vi administrerer udelukkende private parkeringsområder. Der findes ingen regler for beløbet på en kontrolafgift udstedt på et privat område. I stedet anvendes aftalelovens § 36, hvor det fremgår, at beløbet ikke må være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde.

I ParkZone har vi valgt at fastsætte beløbet til 790,00 kr.

Hvornår er der tale om parkering?

Vi følger færdselslovens definition på parkering.

Parkering er defineret i færdselsloven § 2, nr. 17 på følgende måde:
»enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 3 minutter, standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering«.

Vær opmærksom på, at vi kræver dokumentation ved af- og pålæsning. Ydermere forbeholder vi os retten til at få afprøvet dokumentationen ved domstolene.

Hvornår er en bil uden for opmærket bås?

En bil er parkeret uden for opmærket bås, når en del af hjulet eller bilens karrosseri ikke er placeret inden for afmærkningen af båsen. Det er således ikke et krav, at der skal være et helt hjul uden for båsmarkeringen.

Kontaktformular

Send